Liesbreuk symptomen

Sommige mensen die een liesbreuk hebben lopen er mee rond zonder dat zij het weten. Zij hebben geen symptomen die er op duiden en geen klachten zoals pijn. Echter zijn er bij de meeste mensen die een liesbreuk hebben symptomen herkenbaar.

Zoals het woord liesbreuk al zegt bevindt er zich een breuk in de lies. Deze breuk kan men op verschillende manieren oplopen. Bij sommige is het aangeboren en sommigen lopen het op in de dagelijkse bezigheden en het leven dat men leidt. Het duidelijkste symptoom van een liesbreuk is dat er zich een bult in de lies bevindt. Deze bult doet vaak geen pijn. Men kan het aanraken zonder dat het pijn doet en soms kan men zelfs de bult een stukje terug duwen. Veel mensen die een liesbreuk hebben omschrijven het gevoel als een zeurderig en branderig gevoel dat pijn veroorzaakt in de lies. Deze pijn wordt echter als er druk komt op te staan. Er kan meer druk op de lies komen te staan door te staan, te persen, te hoesten en zwaar tillen.

Als u het vermoeden heeft dat u een liesbreuk heeft moet men hier zo snel mogelijk mee naar de arts. Het is namelijk zo dat als men blijft rondlopen dat de breuk erger kan worden. Er kan zich meer buikvlies in de breuk gaan zitten met soms buikinhoud erin. Als men twijfelt over het hebben van een liesbreuk is het dan ook verstandig om altijd even naar de dokter of arts te gaan.

Een arts kan een liesbreuk makkelijk diagnosticeren. Hier hoeven geen ingewikkelde onderzoeken voor worden gedaan. Vaak kan een arts al een liesbreuk vaststellen terwijl u staat. Een arts zal uw lies gaan onderzoeken door te voelen. Vaak is er geen verder onderzoek nodig en kan het op dat moment al vastgesteld worden. Als het echter zo is dat de arts twijfelt of het een liesbreuk is dan wordt er een echo of MRI gemaakt.

Er is een liesbreuk geconstateerd, wat nu?

Als de arts een liesbreuk heeft geconstateerd wordt er besproken hoe de breuk behandeld kan worden. Het lichaam kan de breuk namelijk niet zelf genezen. Het is dus niet zo dat het met rust vanzelf overgaat. Bij baby┬┤s in de leeftijd van 0 tot 1 kan een liesbreuk echter wel vanzelf overgaan. Het lichaam geneest de breuk zelf. Bij de mensen die buiten deze leeftijdsgroep vallen zal de arts bespreken of er een operatie aan de lies wordt uitgevoerd. Dit is de enigste manier om de breuk te herstellen.

Soms beslist de arts dat er niet geopereerd gaat worden. Vaak wordt er niet geopereerd bij mannen die ouder zijn dan vijftig jaar. Deze mannen ondervinden weinig hinder van de liesbreuk en hebben dan ook weinig pijnklachten. In dit soort gevallen kan een arts er voor kiezen om niet te opereren aangezien men er weinig hinder van ondervindt. Als in deze gevallen de klachten sterk toenemen kan er altijd alsnog besloten worden om te opereren. Soms wordt deze wijze van behandeling ook gedaan met mensen waarvoor een operatie te veel risico's met zich meebrengt.