Liesbreuk operatie

De enige manier om een liesbreuk te herstellen is door middel van een operatie. Een operatie aan de lies duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. Er zijn twee soorten operaties die worden gebruikt om een liesbreuk te herstellen. De eerste is een kijkoperatie. Men noemt dit ook wel de endoscopische methode. Hierbij worden er drie kleine sneetjes gemaakt in de buik. Via deze sneetjes worden de instrumenten en de camera naar binnen gebracht om de liesbreuk te herstellen. Deze operatie wordt altijd uitgevoerd onder algehele narcose. Daarnaast is er nog de traditionele manier van opereren bij een liesbreuk. Hierbij wordt er een snee in de lies gemaakt van ongeveer zes of zeven centimeter. Via deze snee wordt de breuk hersteld. Als de arts de breuk heeft hersteld komt er een kunststof matje tussen de verschillende lagen van de buikwand. Deze zorgt ervoor dat de buikwand verstevigd wordt. Er kunnen bij deze operatie twee soorten verdovingen worden gekozen. Namelijk de ruggenprik of een algehele narcose.

De wond van een liesbreuk wordt altijd gehecht met oplosbare draden. Deze lossen na verloop van tijd zelf op. Hier merkt u niets van. Mocht u toch last hebben van de hechtingen dan kunt u na 2 weken naar de arts of huisarts gaan.

Tijdens een liesbreukoperatie is er zoals bij elke operatie kans op complicaties. De complicaties die bij een liesbreukoperatie kunnen optreden zijn 'normale' complicaties. Bij normale complicaties moet men denken aan infectie aan de wond, trombose, longontsteking of nabloedingen.

Bij de lies lopen enkele zenuwen. Het kan zo zijn dat deze beschadigd zouden kunnen raken. Dit komt echter zelden voor. Als mannen aan een liesbreuk worden geopereerd kan het zo zijn dat de zaadstreng beschadigd wordt. Deze lopen namelijk door de lies.

Nadat men aan een liesbreuk geopereerd is is de plek waaraan men geopereerd is vaak pijnlijk of gevoelig. Het herstel van een liesbreukoperatie duurt ongeveer een week. Bouw na die week weer langzaam uw activiteiten op. Uw lichaam geeft zelf aan waar de grens is.

Tips als men aan een liesbreuk wordt geopereerd of er al een operatie heeft plaats gevonden: