Liesbreuk

Liesbreuk

Een andere benaming voor liesbreuk is ook wel hernia inguinalis. Echter gebruikt men in de volksmond het woord liesbreuk. Zoals het woord liesbreuk het al zegt bevindt er zich een breuk in de lies. De liezen zitten bij een mens aan de linker- en rechterkant, de scheiding tussen de benen en buik. De breuk kan een zwakke plek zijn maar ook een opening. Door deze breuk kan een uitstulping van het buikvlies naar buiten komen. Het is belang om te weten dat er een verschil is tussen een kinder- en volwassenliesbreuk.


Oorzaken liesbreuk

Er zijn verschillende oorzaken voor een hernia inguinalis. Een liesbreuk kan aangeboren zijn of de buikwand is uitgerekt waardoor er een liesbreuk ontstaat. Als de buikwand is uitgerekt spreekt men van uitrekking. Uitrekking van de buikwand ontstaat in de loop van een mensenleven door verschillende factoren. Het hoeft niet meteen zo te zijn dat er een liesbreuk is maar dit ontstaat vaak door meerdere factoren tijdens het dagelijks leven. Enkele factoren die een rol spelen bij uitrekking van de buikwand zijn:

  • het toenemen van het gewicht
  • zwaar tillen
  • moeilijke stoelgang waarbij men hard moet persen
  • Regelmatig veel hoesten

Liesbreuk herkennen

Als men een liesbreuk heeft uit zich dit altijd in de lies. Een hernia inguinalis ziet er vaak uit als een bult in de lies of er is een deel van de lies opgezwollen. Men noemt dit vaak een uitstulping.

Als men een liesbreuk heeft men vaak een uitstulping in de lies. Deze uitstulping kan verergeren. De uitstulping van een liesbreuk verergert als er meer druk op komt te staan. Vaak komt er meer druk te staan door:

  • te staan
  • hoesten
  • persen
  • gewichtstoename
  • zwaar tillen

Als de uitstulping groter wordt kan het zo zijn dat er meer buikinhoud in komt. Dit heeft als gevolg dat de breuk groter wordt.

Een liesbreuk komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt omdat de liezen bij mannen zwakker zijn dan bij vrouwen. De oorzaak hiervan is dat de bloedvaten en de zaadleiders van de zaadbal door de liezen naar de buik toe gaan. De liezen van een man zijn dus kwetsbaarder.

Liesbreuk klachten

De klachten waarbij men last heeft van een liesbreuk omschrijft men meestal als een ongemakkelijk, zeurend of branderig gevoel dat pijn veroorzaakt. Deze klachten uiten zich in de lies. Bij sommige mensen die een hernia inguinalis hebben heeft men echter helemaal geen klachten.

Het lichaam kan een liesbreuk niet zelf genezen. Als men een hernia inguinalis heeft en hier mee door blijft lopen zal de breuk dan ook langzaamaan steeds groter worden. In het begin kan men dan ook nog weinig klachten hebben als de breuk nog niet zo groot is. Als men hiermee door blijft lopen zullen er zich steeds meer klachten voordoen. Een liesbreuk kan zich aan beide kanten van het lichaam bevinden. Het hoeft dus niet altijd zo te zijn dat de breuk zich maar aan een kant bevindt.

Het kan zo zijn dat een liesbreuk bekneld raakt. Bij beknelling heeft men erg veel pijn. Als een hernia inguinalis bekneld is bedoelt men hiermee dat de inhoud van het buikvlies dat door de breuk komt bekneld raakt. Dit kunnen bijvoorbeeld de darmen zijn. Het gevolg van beknelling van de darmen kan zijn dat de darm afsterft. De mogelijkheid is er dan ook dat het weefsel dat bekneld zit aangetast wordt. Bij beknelling moet men met spoed geopereerd worden.

Meer informatie over...